Startuje sezóna v letohrádku Hvězda

V pátek 31. března 2017 startuje sezóna v letohrádku Hvězda. Návštěvníky čeká kromě stálé expozice "Minulost a přítomnost" bohatá nabídka zajímavých krátkodobých výstav. Od 20. dubna do 28. května 2017 výstava Nejkrásnějších českých knih roku 2016, od 16. června do 29. října 2017 výstava Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v Československu a od 7. září do 29. října…

Mezioborové sympózium k poctě Josefa Wünsche

Do 31. března 2017 je možné se přihlásit na 5. mezioborové sympózium s mezinárodní účastí „Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Ku poctě Josefa Wünsche středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu", které se bude konat ve dnech 25. – 27. dubna 2017. Pořádají jej Památník národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity…

Josef Lada v Domě umění v Opavě

Výstavu Josef Lada pořádá Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Vystavená díla zapůjčila také Galerie středočeského kraje – GASK, Moravská Galerie v Brně, Galerie Zdeněk Sklenář a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Výstava potvrvá od 15. 3. do 7. 5. 2017.  V letošním roce uplyne 130 let od narození a zároveň 60 let od smrti Josefa Lady, českého malíře,…

Otevírací hodiny studovny PNP
Studovna PNP Otevírací hodiny

Pondělí, středa 9,00–16,30
Úterý, čtvrtek 9,00–17,30
Pátek 9,00–14,30

Každý 1. pátek v měsíci sanitární den – studovna uzavřena.

Nabídka pořadů pro školy
Nabídka pořadů pro děti a mládež

Památník národního písemnictví nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná pracoviště PNP, přednášky a tvůrčí dílny.

Portál www.literarnimuzea.cz
Portál muzeí, památníků a expozic české literární historie

Portál literárních muzeí, který přináší na adřese www.literarnimuzea.cz informace o muzejních expozicích a památnících osobností české literární historie, připravilo Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví.