Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12 % národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

AKTUALITY

Výstava Havel—Prigov a česká experimentální tvorba s kurátorem Tomášem Glancem

25. října 2016 v 11.00 se uskuteční kurátorská prohlídka výstavy a přednáška Tomáše Glance. Srděčne zveme. Více informací zde.

Výstava František Bidlo – Homo Politicus v Hradci Králové

Od 5. do 21. října 2016 bude k vidění výstava František Bidlo – Homo Politicus v Hradci Králové. Více informací zde.

Památník národního písemnictví zve na Den otevřených dvěrí Ministerstva kultury ČR

28. září 2016 se uskuteční v sídle MK ČR – v prostorech Nostického paláce – Den otevřených dveŕí. PNP bude jednou z mnoha kutlurních organizací, které veřejnosti představí svoje aktivity, aktuální projekty, publikační činnost. Více informací zde.

Knižní novinka Josef Váchal / Kniha vzpomínek

PNP ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae vydalo novou knihu dokumentující život Josefa Váchala. Více informací o publikace najdete zde.

Program PNP záŕí - říjen 2016

Aktuální program akcií a informace z činnosti Památníku národního písemnictví najdete zde.

Podzimní nabídka pro školy

V rámci výstavy Havel—Prigov a experimentální tvorba nabízíme pro 2. stupeň základních škol a střední školy workshop Havel, Prigov & experiment. Workshop lze objednat pouze po dobu trvání výstavy, tj. do 30. října 2016. Aktuální nabídku pořadů PNP pro školy najdete zde.  

Doteky světové literatury

Srdečně Vás zveme na literární večer s polskou spisovatelkou Dominikou Słowik. Pořad se tradičně uskuteční v rámci cyklu Doteky světové literatury a proběhne 18. října od 19 hodin v Malé vile Památníku národního písemnictví. 

Interní protikorupční program PNP

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 21. 12. 2015 č. 1077 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu vydalo MK ČR aktualizaci Rezortního interního protikorupčního programu. Současně bylo ředitelům odborů MK ČR majících v gesci podřízené organizace v rezortu MK ČR uloženo, aby podřízené organizace zpracovaly a zveřejnily na webových stránkách interní protikorupční program do 30. září 2016. PNP vydáním tohoto Interního protikorupčního programu výše uvedený uložený úkol plní. 

 

 

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica