Výzva pro badatelskou veřejnost

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 50/2018 na téma Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách. V roce 2018 tomu bude sto let od ukončení 1. světové války, která výrazně překreslila mapu Evropy, té střední obzvlášť výrazně. Zánik dlouhotrvající habsburské monarchie a vznik Polska, Československa, Maďarska, Rakouska, Jugoslávie,…

XV. Trienále českého ex libris

Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví si Vás dovoluje pozvat k účasti na jubilejní celostátní přehlídce XV. trienále českého ex libris Chrudim, prezentující současnou tvorbu ex libris vytvořenou mezi léty 2015 až 2017. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v období od 7. října do 5. listopadu 2017 a…

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2016 je zahájena

Dne 10. listopadu 2016 zahájil Památník národního písemnictví spolu s Ministerstvem kultury České republiky 52. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Uzávěrka přihlášek je 16. ledna 2017. V soutěži s dlouhou tradicí je oceňován současný knižní design. Odborná porota soutěže hodnotí grafické, polygrafické a ilustrační zpracování publikací vydaných vždy v uplynulém kalendářním roce. V každé…

Otevírací hodiny studovny PNP
Studovna PNP Změna otevíracích hodin

Každý první pátek v měsíci je ve studovně fondů PNP sanitární den. Studovna bude v tyto dny pro veřejnost uzavřena.

Hodiny pro veřejnost
Pondělí, středa 9,00–16,30
Úterý, čtvrtek 9,00–17,30
Pátek 9,00–14,30 (každý 1. pátek v měsíci studovna uzavřena)

Nabídka pořadů pro školy
Nabídka pořadů pro děti a mládež

Památník národního písemnictví nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná pracoviště PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Koncept dramaturgie edukačních pořadů připravuje oddělení prezentace sbírky PNP ve spolupráci s literárním archivem PNP, a to nejen v návaznosti na právě konané výstavy v prostorách PNP, ale také k výročím osobností české literatury a jiným významným událostem spjatým s literárním děním.

Knižní novinky PNP
Knižní novinky Josef Váchal, André Spire, Otokar Fischer

Novinky z knižní produkce PNP jsou již v prodeji. Ediční činnost PNP zahrnuje bohatou nabídku vědeckých publikací (sborník Literární archiv, edice Depozitář), vědeckých, knižních a výstavních katalogů.