3. 2. 2017 – 5. 3. 2017 Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan

Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan

Výstava prezentuje život a dílo patrně nejznámějšího a nejoblíbenějšího českého prozaika 20. století Bohumila Hrabala jak ve víceméně tradiční, přinejmenším domácímu publiku známé podobě (Hrabal jako svérázná osobnost, jeho spolupráce s filmem, dílo oslovující široké čtenářské vrstvy), tak i v souvislostech, s nimiž je dosud obeznámena pouze odborná veřejnost. Koncepce výstavy je založena na…

20. 4. 2017 – 28. 5. 2017 Nejkrásnější české knihy roku 2016

Nejkrásnější české knihy roku 2016

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku oceňuje vynikající grafické a polygrafické zpracování knih vydaných a vytištěných v České republice vždy v uplynulém kalendářním roce. Výstava v letohrádku Hvězda představí publikace roku 2016, které byly oceněny odbornou porotou nebo se staly součástí užšího výběru. Návštěvníci zde zároveň uvidí výběr Nejkrásnějších knih světa 2015. Pozvánka na ceremoniál…

24. 5. 2017 Slova mají křídla 24. 5. 2017

Slova mají křídla 24. 5. 2017

Další literární večer z oblíbeného cyklu Slova mají křídla se uskuteční ve středu 24. května ve vile Památníku národního písemnictví v Pelléově ulici (nejbližší stanice metra Hradčanská). Zatím napovíme prvního účastníka - bude to překladatelka z čínštiny paní Zuzana Li. Její poslední překlad Manžela jsem nezabila od Liou Čen-jüna, vydal Odeon. Hlavní postavou humorně depresivního románu je…

13. 5. 2017 Nakresli si nejkrásnější ilustraci!

Nakresli si nejkrásnější ilustraci!

Povídání o Nejkrásnějších (nejen dětských) českých knihách roku 2016 s dílnou ilustrace. Lektoři ukážou dětem oceněné knihy z posledních ročníků a pomohou jim nakreslit si vlastní obrázek k vybrané knize.

4. 5. 2017 Tlumočená komentovaná prohlídka výstavy

Tlumočená komentovaná prohlídka výstavy

Kurátorka výstavy KNIHA, prostor pro grafiku, GRAFIKA, inspirace pro knihu, PhDr. Vilma Hubáčková představí díla sedmi současných českých grafiků Františka Hodonského, Květy Pacovské, Miloslava Polcara, Lenky Vilhelmové, Mikoláše Axmanna, Petra Nikla a Šimona Brejchy. Záměrem je ukázat vztah mezi knihou a volným grafickým uměním a upozornit na to, jak se vzájemně inspirují. Komentovanou prohlídku…

26. 4. 2017 – 21. 5. 2017 Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu

Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu

Záměrem výstavy je ukázat vzájemný vztah mezi knihou a volným grafickým uměním, ale také upozornit na jejich oboustrannou inspiraci. Nejde o běžnou tištěnou knihu, pozornost je věnována autorskému a bibliofilskému pojetí knihy, konkrétně takovému, ve kterém jsou využity buď tradiční nebo moderní grafické technologie a individuální tvůrčí přístup každého autora. Vystaveny budou autorské knihy,…

8. 4. 2017 – 4. 6. 2017 Josef Váchal – Kdo kněhoznačky pilně sbírá…

Josef Váchal – Kdo kněhoznačky pilně sbírá…

Osobnosti a tvorbě Josefa Váchala se za poslední léta dostává jistě zaslouženého zájmu. Stále trochu stranou, avšak s jeho dílem neoddělitelně srostlá, stojí družina jeho knižních značek – exlibris – tedy kněhoznaček či, jak je zval nelichotivě sám autor, voplesků. Zhotovoval je zprvu na zakázku pro své přátele a příznivce, následně i pro bibliofily a sběratele. Vždy jsou nezaměnitelně osobité…

28. 4. 2017 – 4. 6. 2017 Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“

Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“

Výstava s názvem Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“ přiblíží mašinerii politických procesů, ve které uvázla i řada osobností z Jičínska. Návštěvníci budou moci sledovat osudy tří spisovatelů, kteří byli odsouzeni v tzv. politickém procesu se Zelenou internacionálou na počátku 50. let 20. století. Nová výstava je věnována vykonstruovanému politickému procesu s katolicky…

13. 5. 2017 – 14. 5. 2017 Open House 2017 v Malé vile PNP

Open House 2017 v Malé vile PNP

V Malé vile Památníku národního písemnictví se můžete těšit na vyprávění o literatuře, literátech a s literáty. Společně se spolkem Storytelling jsme pro vás připravili příběhy, které vás přenesou do hravé doby poetismu, železných padesátých let, osamělého exilu nebo na loď psích pirátů. Vyprávění bude probíhat vždy od 11, 13, 15 a 17 hodin. V mezičase si můžete prohlédnout pracovnu Ladislava…

17. 1. 2017 Koncert ze skladeb J. Kvapila, V. Nováka, G. Fauré a B. Bartóka

Koncert ze skladeb J. Kvapila, V. Nováka, G. Fauré a B. Bartóka

Novoroční koncert v rámci doprovodného programu výstavy Grafický kalendář 2017 "12 podob vody". Skladby J. Kvapila, V. Nováka, G. Fauré a B. Bartóka Pavla Roubíčková-Franců – housle, Michaela Syrová – zpěv, Božena Englerová – klavír  Úvodní slovo: Pavel Piekar

27. 3. 2017 – 4. 6. 2017 Vojmír Vokolek – Mizející poselství

Vojmír Vokolek – Mizející poselství

Výstava připomene a s odstupem patnácti let po úmrtí komplexně reflektuje nadčasovost a mnohotvárnost tvorby jedné z nejvýraznějších poválečných regionálních osobností Pardubicka, malíře, sochaře, grafika, ilustrátora a básníka Vojmíra Vokolka (1910 – 2001). Retrospektivní výstava sleduje všechna autorova klíčová tvůrčí období v dobových souvislostech. Připomenuta bude raná Vokolkova meziválečná…

25. 4. 2017 Doteky světové literatury s Nives Vidrih

Doteky světové literatury s Nives Vidrih

Pravidelný a oblíbený cyklus pořadů s názvem Doteky světové literatury, který pořádá projekt Praha, město literatury ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, představí jako druhou rezidentku letošního roku slovinskou překladatelku Nives Vidrih. Nives Vidrih je spisovatelka a překladatelka české literatury. Vydala dosud 58 knižních překladů české beletrie (např. Hrabal, Škvorecký, Topol,…

11. 4. 2017 ŽIVOT A DÍLO BOŽENY JELÍNKOVÉ JIRÁSKOVÉ: inspirační zdroje v Praze a Paříži

ŽIVOT A DÍLO BOŽENY JELÍNKOVÉ JIRÁSKOVÉ: inspirační zdroje v Praze a Paříži

Společnost Aloise Jiráska si vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Barbory Půtové, Ph.D. et Ph.D. ŽIVOT A DÍLO BOŽENY JELÍNKOVÉ JIRÁSKOVÉ: inspirační zdroje v Praze a Paříži, která se koná v úterý 11. dubna 2017 od 16.30 hodin v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 – Hradčany. Památník národního písemnictví je spolupořadatelem.

15. 3. 2017 – 7. 5. 2017 Josef Lada v Domě umění v Opavě

Josef Lada v Domě umění v Opavě

Výstavu Josef Lada pořádá Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Vystavená díla zapůjčila také Galerie středočeského kraje – GASK, Moravská Galerie v Brně, Galerie Zdeněk Sklenář a Galerie výtvarného umění v Ostravě. V letošním roce uplyne 130 let od narození a zároveň 60 let od smrti Josefa Lady, českého malíře, ilustrátora, scénografa a spisovatele. Dům…

21. 2. 2017 Doteky světové literatury s Jamesem Hopkinem

Doteky světové literatury s Jamesem Hopkinem

Projekt Praha město literatury pořádá ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví pravidelný cyklus pořadů s názvem Doteky světové literatury. Každé dva měsíce představí zahraničního rezidenta – spisovatele či překladatele – a jeho dílo. Prvním hostem letošního roku se stal britský spisovatel James Hopkin. Únorové Doteky světové literatury se konají v úterý 21. února od 19 hodin v Malé vile…

11. 10. 2016 – 8. 1. 2017 KRONIKÁŘ NOVÝCH ČASŮ. MALÍŘ A KRESLÍŘ HUGO BOETTINGER (1880–1934)

KRONIKÁŘ NOVÝCH ČASŮ. MALÍŘ A KRESLÍŘ HUGO BOETTINGER (1880–1934)

Výstava díla Huga Boettingera, syna plzeňského fotografa Josef Böttingera, který byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb. Jeho portrétní kresby byly výjimečně populární a během jeho života mnohokrát vystavovány a publikovány. Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Památníkem národního…

13. 10. 2016 – 12. 2. 2017 Lekce z karikatury – kubismus

Lekce z karikatury – kubismus

Uměleckoprůmyslové museum v Praze představuje ve spolupráci s PNP a s Ústavem dějin umění AV ČR unikátní kubistické karikatury. Výstava s názvem Lekce z karikatury – kubismus probíhá v pražském Domě U Černé Matky Boží od 13. října 2016 do 12. února 2017. Prostřednictvím českého materiálu ukazuje, jak humorističtí a satiričtí kreslíři reagovali na skutečná i fiktivní kubistická díla a jakým…