3. 1. 2018

Vilma Hubáčková

Ve fondech, spravovaných Oddělením uměleckých sbírek, patří k nejpozoruhodnějším soubor prací Josefa Váchala. Jejich značná část pochází ze sbírky soukromého tiskaře, bibliofila a sběratele umění Josefa Portmana, který byl celoživotním obdivovatelem tohoto svérázného umělce. A zůstal jím i po fatálním názorovém střetu, který znamenal ukončení jejich osobních kontaktů. Váchalova díla se snažil…

1. 12. 2017

Alena Petruželková

Knižní sbírka Památníku národního písemnictví představuje specifický vzorek knižní produkce především 20. století. Postupně se rozrůstala nejprve za účelem poskytnout výstavní exempláře do stálé expozice dějin české literatury, a teprve v dalších letech, jak přibývaly akvizice knihoven osobností, vznikala jedinečná sbírka dokumentující estetickou úroveň a osudy knih. Knihovny osobností…

1. 10. 2017

Jan Bouček

Mezi nepřeberným množstvím artefaktů, které spravuje Oddělení uměleckých sbírek PNP, se obzvlášť rád vracím ke dvěma autorům, představitelům české dekadence a symbolismu – Karlu Hlaváčkovi a Františku Bílkovi. Výtvarné dílo Karla Hlaváčka představuje ve sbírce PNP jednu z nejucelenějších autorských kolekcí, která zahrnuje jeho školní práce, kresebné studie, grafiky, návrhy plakátů a ilustrace…

1. 9. 2017

Miloš Sládek

Několikrát jsem měl možnost projít sbírky Literárního archivu fond od fondu a vlastně kartón od kartónu, například když jsme dohledávali archiválie nezbytně vyžadující restaurátorský zásah. Nikdy nezapomenu na večerní atmosféru depozitářů v zámcích ve Starých Hradech a v Duchcově. Snad bych na tomto místě měl zmínit jednu vzácnou památku pocházející z fondu Čeňka Zíbrta, později zrestaurovanou…

1. 6. 2017

Lukáš Prokop

Jsem v PNP krátce, a tak jsem si prohlédl jenom nepatrné množství fondů. Ve všech, i když jsem zvyklý spíš číst, jsem nakonec sklouzl k fotografiím. Mezi těmi, které jsem viděl, na mě největší dojem udělal konvolut fotografií Blíže neurčené besedy s neznámými lidmi z fondu Jarmily Glazarové. Vlastně ani ne všechny, ale čtyři pět fotografií z tohoto oddílu. Na jedné spisovatelka sedí za jídelním…

1. 5. 2017

Zdeněk Freisleben

Specifikovat osobní výběr ze sbírky Památníku národního písemnictví je docela složitá záležitost. Kdyby bylo na mě, vybral bych si desítky osobností a výtvarných děl, ale protože se chce patrně jedno či dvě jména, omezím se tedy na ně. Předesílám, že literaturu a knihy mám neodmyslitelně provázané i s výtvarným uměním. V tomto smyslu jsou „moji“ autoři jako například Karel Teige, a to z důvodu,…