Péče o novodobé knihovní fondy


Dne 10. října 2017 se v Centrálním depozitáři Národní knihovny ČR skuteční konference zaměřená na péči o novodobé knihovní fondy, kde budou prezentovány výsledky pětiletého NAKI projektu s názvem „Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie“ a to jak teoretické poznatky, tak i praktické ukázky postupů, technologií a materiálů. Jak se v praxi ukazuje, novodobé knihovní fondy (fondy vzniklé po roce 1800 v Národní knihovně České republiky, v jiných knihovnách je hranice odlišná) jsou obrovskou skupinou písemného dědictví, které je třeba chránit a věnovat těmto fondům pozornost. Problematickým se jeví obrovské množství těchto fondů a nižší materiálová kvalita. Na vývoji nových materiálů a technologií se podílí kolegové z Technické univerzity v Liberci, Fakulty textilní, Katedry materiálového inženýrství jako spoluřešitelé NAKI projektu. 

PROGRAM