Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

3/4/2018 – 31/10/2018
letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6 - Liboc

OTEVŘENO DENNĚ MIMO PONDĚLÍ (DUBEN – ŘÍJEN)
10.00–18.00

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Společně se zahájením sezóny na letohrádku Hvězda připravuje Památník národního písemnictví modifikaci výstavy Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda do stálé expozice. Expozice, kterou pořádá  Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Ferdinanda II. (1529–1595), ale především stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata snad nejpevněji. Letohrádek Hvězda, renesanční perlu střední Evropy, si arcivévoda a místodržící v Českých zemích (1547–1567) nechal postavit podle vlastního návrhu. Námětem expozice je sama stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory. Během dvaceti let strávených v Českém království si arcivévoda Ferdinand II. vytvořil na řadu představitelů české šlechty pevné vazby, které nebyly zpřetrhány ani po jeho přesídlení do Innsbrucku, z něhož na dlouhou dobu vybudoval jedno z mocenských a kulturních center habsburského soustátí. 

Pro expozici zapůjčily exponáty ze svých sbírek významné české kulturní, akademické, muzejní a galerijní instituce, např. Národní muzeum, Národní galerie v Praze, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Muzeum východních Čech v Hradci králové a další. Zcela výjimečnou je spolupráce s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.