8. 3. 2017

S iniciálami V. V. Jméno Vokolek v české kultuře 20. století.

Odborná konference Univerzity Pardubice a Památníku národního písemnictví.

11. 3. 2017

Učitelé na cestách v 18. až 20. století (k poctě Josefa Wünsche)

Ve dnech 25. – 27. dubna 2017 se bude konat 5. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí  „Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Ku poctě Josefa Wünsche středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu“. Pořádají jej Památník národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Národní pedagogické muzeum a knihovna J.…