Učitelé na cestách v 18. až 20. století (k poctě Josefa Wünsche)

téma: Učitelé na cestách v 18. až 20. století (k poctě Josefa Wünsche) pořadatelé: Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK, Památník národního písemnictví, Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského, Západočeské muzeum v Plzni, Národní muzeum – České muzeum hudby termín: 25. 4. – 27. 4. 2017 místo konání a základní program: 25.…