Literární paměť ve středních Čechách

Literární paměť ve středních Čechách Mezinárodní kolokvium, pořádané Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea, ve spolupráci s Národním muzeem, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Památníkem národního písemnictví – Metodickým centrem pro knižní kulturu a literární muzea, Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a Středočeským krajem. Pátek 11. listopadu 2016 Nová…