Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1

Bohumil Fišer
odd. literatury a knihoven
linka:
tel.: 257 085 220
e-mail: bohumil.fiser@mkcr.cz

Mgr. Blanka Skučková
ved. odd. literatury a knihoven
linka:
tel.: 257 085 316
e-mail: blanka.skuckova@mkcr.cz