„Pojď, milý můj...“ Ilustrace k Písni písní
„Pojď, milý můj...“ Ilustrace k Písni písní
3/10/2016 – 12/3/2017
Galerie Roberta Guttmana, U Staré školy 3, 110 00 Praha
VÝSTAVY
V Galerii Roberta Guttmana (Židovské muzeum v Praze) právě probíhá výstava s názvem „Pojď, milý můj…“ Ilustrace k Písni písní uspořádaná ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Expozice přibližuje historický vývoj starodávného textu i jeho různé způsoby interpretace. Stěžejní část výstavy tvoří novodobé ilustrace Písně písní od různých autorů. Ze sbírky PNP byl zapůjčen výjimečný soubor knižních unikátů vydavatele Josefa Portmana, který se k uvedenému námětu opakovaně vracel.…
XV. Trienále českého ex libris
XV. Trienále českého ex libris
29/11/2016 – 28/2/2017
JINÉ
Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví si Vás dovoluje pozvat k účasti na jubilejní celostátní přehlídce XV. trienále českého ex libris Chrudim, prezentující současnou tvorbu ex libris vytvořenou mezi léty 2015 až 2017. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v období od 7. října do 5. listopadu 2017 a následně reprízována v tuzemsku i v zahraničí. Současně s výstavou bude zahájen sjezd Spolku sběratelů…
Výzva pro badatelskou veřejnost
Výzva pro badatelskou veřejnost
1/12/2016 – 30/9/2017
Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 50/2018 na téma Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách. V roce 2018 tomu bude sto let od ukončení 1. světové války, která výrazně překreslila mapu Evropy, té střední obzvlášť výrazně. Zánik dlouhotrvající habsburské monarchie a vznik Polska, Československa, Maďarska, Rakouska, Jugoslávie, Rumunska aj. přinesl nejenom euforii ze splnění touhy po vzniku či obnovení národnostně pojatých států,…
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan
3/2/2017 – 5/3/2017
Grabova vila, Na Košince 1, Praha 8 - Libeň
VÝSTAVY
Výstava prezentuje život a dílo patrně nejznámějšího a nejoblíbenějšího českého prozaika 20. století Bohumila Hrabala jak ve víceméně tradiční, přinejmenším domácímu publiku známé podobě (Hrabal jako svérázná osobnost, jeho spolupráce s filmem, dílo oslovující široké čtenářské vrstvy), tak i v souvislostech, s nimiž je dosud obeznámena pouze odborná veřejnost. Koncepce výstavy je založena na třech oddílech spjatých s geografickými, a do jisté míry i symbolickými, prostory: Libeň, Čechy a…
Karel Hlaváček – JSOU OHNĚ MARNY – kresby a rukopisy
Karel Hlaváček – JSOU OHNĚ MARNY – kresby a rukopisy
14/2/2017 – 2/4/2017
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
VÝSTAVY
Výstava básníka spjatého s českým symbolismem, zakladatele obce sokolské, patřícího neodmyslitelně k dekadentům Moderní revue, tvůrce reflektujícího tehdejší  umění , vyznavače verlainovské písně, milujícího anticky souměrnou  krásu těla, stejně tak jako maje ve vědomí strašlivě rozpadající se svět, všech konců století, kolem kterých krouží slovo chilia – a jehož život na tomto světě byl ohraničený pouze čtyřiadvaceti lety – je soustředěna hlavně na cyklus jeho autoportrétů, a to včetně těch…
Jaký byl skutečný původ Boženy Němcové?
Jaký byl skutečný původ Boženy Němcové?
od 15/2/2017
JINÉ
Po dvouletém komplexním výzkumu zahájeném v lednu 2015 vydal mezioborový tým stěžejní oznámení. Členy týmu, vedeného Milanem Horkým, ředitelem Muzea Boženy Němcové v České Skalici, jsou odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Památníku národního písemnictví, laboratoří Genexone, s. r. o., LMG U.S.G.POL, s. r. o., Ústavu lékařské genetiky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky, v. v. i. Na základě systematické…
Uzávěrka přihlášek do jubilejního XV. ročníku trienále českého ex libris
Uzávěrka přihlášek do jubilejního XV. ročníku trienále českého ex libris
28/2/2017
JINÉ
Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví zve k účasti na jubilejní celostátní přehlídce XV. trienále českého ex libris, prezentující současnou tvorbu tohoto žánru vytvořenou mezi léty 2015 až 2017. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v období od 7. října do 5. listopadu 2017. Uzávěrka přihlášek je do 28. února 2017.  Ex libris tvoří specializovanou oblast drobné grafiky, která je velice oblíbená…
Nejkrásnější české knihy roku 2016
Nejkrásnější české knihy roku 2016
20/4/2017 – 28/5/2017
Letohrádek Hvězda
VÝSTAVY
Učitelé na cestách v 18. až 20. století (k poctě Josefa Wünsche)
Učitelé na cestách v 18. až 20. století (k poctě Josefa Wünsche)
25/4/2017 – 27/4/2017
KONFERENCE
téma: Učitelé na cestách v 18. až 20. století (k poctě Josefa Wünsche) pořadatelé: Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK, Památník národního písemnictví, Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského, Západočeské muzeum v Plzni, Národní muzeum – České muzeum hudby termín: 25. 4. – 27. 4. 2017 místo konání a základní program: 25. 4. – výstava – Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, Plzeň 26. 4. – 1. den sympozia – sál Boženy…
Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu
Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu
26/4/2017 – 21/5/2017
SČUG HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
VÝSTAVY

zobrazeno 1–10 z 12 výsledku