Mgr. Vladimír Uhlík
vedoucí Oddělení prezentace sbírky
linka:
tel.: 273 132 552, 731 448 561
e-mail: uhlik@pamatnik-np.cz

Mgr. Tereza Arndt
programový a projektový pracovník – pořady pro děti, mládež a dospělé
linka:
tel.: 273 132 553, 778 725 269
e-mail: arndt@pamatnik-np.cz

Mgr. Milan Kuzica
dokumentátor
linka:
tel.: 233 310 597
e-mail: kuzica@pamatnik-np.cz

Mgr. Veronika Rollová, Ph.D.
tajemnice soutěže NČKR
linka:
tel.: 273 132 553, 778 529 387
e-mail: rollova@pamatnik-np.cz

Mgr. Romana Štorková Maliti
produkční výstav, zástupkyně vedoucího
linka:
tel.: 273 132 553, 778 486 793
e-mail: storkova@pamatnik-np.cz

Věra Truncová
programový a koordinační pracovník
linka:
tel.: 273 132 551, 733 660 380
e-mail: truncova@pamatnik-np.cz