Publikace

Připravujeme

V roce 2017 vyjde: 
Miloš Sládek: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém (edice Depozitář, řada Studie, PNP, 2017)
Barbora Vlášková: Wenceslaus Hollar Bohemus (vědecký katalog, PNP, 2017)
Zkušenost exilu. Osudy exulantů ze zemí bývalého ruského impéria v meziválečném Československu (vědecký katalog k výstavě, PNP, 2017)
sborník Literární archiv č. 49/2017: Literatura a moderní hudba. Ke stému výročí narození Josefa Kainara

 

V roce 2018 vyjde: 
Antoine Marès a kol.: České překlady francouzské poezie ve 20. století (pracovní název; kolektivní monografie, PNP, 2018)
Život ruské emigrace v meziválečném Československu (kolektivní monografie, PNP, 2018)
Vilma Hubáčková, Bronislava Rokytová a kol.: Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliomanie (kolektivní monografie, PNP, 2018)

 

V roce 2019 vyjde: 
Jakub Hauser: Valentin Fjodorovič Bulgakov a výtvarníci ruské meziválečné emigrace (edice Depozitář, řada Studie, PNP, 2018)
Jan Kašpar: Významné osobnosti české vědy a kultury od dob starších po moderní epochu, provenience sbírky starých tisků (sign. S a SF) (edice Depozitář, řada Studie, PNP, 2019)
Zdeněk Kalista: Divadelní hry psané ve vězení (ed. Renata Ferklová, edice Depozitář, řada Dokumenty, PNP, 2019)

 

V roce 2020 vyjde: 
Karel Horký: Zápisky věčného žáka. Dýmka míru (I. díl pamětí, ed. Hana Vaníčková, edice Depozitář, řada Dokumenty, PNP, 2020)
Karel Horký: Zápisky věčného žáka. Štěstí zakázáno (II. díl pamětí, ed. Hana Vaníčková, edice Depozitář, řada Dokumenty, PNP, 2020)
Jan Kašpar: Významné osobnosti české vědy a kultury od dob starších po moderní epochu, provenience sbírky starých tisků (sign. S a SF) (edice Depozitář, řada Studie, PNP, 2020)