ZKUŠENOST EXILU. OSUDY EXULANTŮ Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

16/6/2017 – 29/10/2017
Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

Kurátoři: PhDr. Michaela Kuthanová, Ph.D., Mgr. Jakub Hauser
Pořadatel: Památník národního písemnictví ve spoluprací se Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.

ZKUŠENOST EXILU. OSUDY EXULANTŮ Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU ZKUŠENOST EXILU. OSUDY EXULANTŮ Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

„Celá tvůrčí radost je pro mne v živém obcování s živými dušemi. A v Československu jsem pocítil, že toto obcování již dávno se uskutečnilo, a mně zbývá jen pokračovati v něm. Mám velké a blahosklonné posluchačstvo, jehož jsem pozbyl po ztrátě vlasti. Jako pro spisovatele, a tudíž i člověka rozděliti tyto kategorie, je po mém soudu nemožné, neboť jsem nalezl jakoby druhou vlast.“ Jevgenij Čirikov (1864 – 1932), ruský spisovatel

Výstava představí široké veřejnosti fenomén meziválečné emigrace ze zemí bývalého Ruského impéria, jež byla reakcí na revoluční události a následnou občanskou válku v zemi. Díky podpoře tehdejší československé vlády se Praha − vedle např. Berlína, Mnichova, Paříže či Charbinu − stala v té době jedním z nejvýznamnějších středisek první emigrační vlny z východu, nazývané také, ne zcela přesně, bílou emigrací. V několika tematických okruzích bude mít návštěvník možnost sledovat osudy nejen jednotlivých představitelů uměleckého, literárního a intelektuálního života komunity, ale také vznik a činnost četných emigrantských organizací, sdružení a spolků na našem území. Ačkoliv osudy jednotlivých utečenců v dalších letech byly různé – část z nich se usadila v Československu natrvalo a částečně se asimilovala (což se týká především technické inteligence), část přesídlila do zemí dále na západ, popř. za oceán, část se rozhodla k návratu do vlasti, zanechala tato menšina výraznou stopu nejen v dějinách české kultury, vědy a umění, ale také v oborech technických a přírodovědných. Snahou autorů je zachytit širokou oblast působení meziválečného exilu, jeho bohaté umělecké, odborné a organizační aktivity. Významnou expoziční rovinu tvoří vzájemné vztahy českého prostředí a emigrace, oboustranné přínosy a obohacení a vzájemné ovlivňování. 

Atraktivním obohacením výstavy bude plánovaný doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, tematických večerů a besed, naučných vycházek s výkladem či přehlídky dobových filmů ve spolupráci s Národním filmovým archivem a kinem Ponrepo.