Aktuální výzva


Sborník Literární archiv číslo 51/2019 na téma Les.

Sborník by měl ve svých studiích a edicích zachytit a zpřítomnit alespoň část minulého i současného obrazu lesa (včetně tropického pralesa v cestovatelské literatuře), jak ho zprostředkovává umění a humanitní vědy. Měl by se věnovat dílům především českých spisovatelů (nevyjímaje autory skautské, trampské, myslivecké a pytlácké literatury), malířů (i ilustrátorů houbařských, lesnických či mysliveckých příruček a atlasů) a hudebníků. Své místo by ve sborníku měly mít také studie z literární komparatistiky. Vedle sebe mohou stanout lidé jako Petr Bezruč, Josef Čapek, Václav Čtvrtek, Viktor Dyk, Jaroslav Foglar, Arnošt Hrabal, Bob Hurikán, Karel Klostermann, Julius Mařák, Jaroslav Nauman, Božena Němcová, Stanislav Kostka Neumann, František Skála, František a Miroslav Smotlachovi, Jitka Srbová, Josef Sudek, Otakar Štáfl, Rudolf Těsnohlídek, Josef Thomayer, Josef Kajetán Tyl, Otto Ušák, Josef Váchal, Géza Včelička, Josef Velenovský, Stanislav Vodička, Jan Vrba nebo Hans Watzlik.

Les je ekosystém, který v přírodě i kultuře stírá i vytváří protiklady. Lidé ho dnes s ohledem na klimatickou změnu vnímají jako přívětivé až idylické místo. Přitom v minulosti kvůli své rozlehlosti a neprostupnosti představoval spíše sílu neznámou, démonickou a ohrožující a nabízel svým obyvatelům jiný společenský řád, jenž byl alternativou k systému. Kontrasty vnímání lesa jsou proto v kultuře reprezentovány v řádu nadpřirozeném hodnými a zlými pohádkovými bytostmi, v rámci přirozeném pak lesníky, myslivci, poustevníky a vyvrheli, loupežníky, pašeráky, pytláky, vlkem či medvědem, anebo dřevem, dřevěným uhlím a jedlými lesními plody.

Klimatické podmínky lesa jsou pro svou typičnost iniciátorem živelného zdání, vidin a přeludů, sám les jako by učil člověka představivosti. Jeho jedinečnost se zakládá na skutečnosti, že se jedná o místo s určitým podnebím (šero, vlhko, teplota), vegetací (stromy, byliny, mechy, houby) a zvířaty (ptáci, savci, hmyz), které vytvářejí souhrn typických optických (barevnost a tvary), sonorních (ticho, šumění, ptačí zpěv, vrzání stromů), olfaktorických (vůně a pachy), taktilních (materiál, tvar) a gustatorických (lesní plody, zvěřina) kvalit. Toto prostředí ovlivňují lidé (lesníci, myslivci, dřevaři, uhlíři, ochranáři, kořenářky, pytláci).

Prosíme o zaslání krátké anotace Vašeho příspěvku do 31. 3. 2018 redaktorce sborníku Tereze Sudzinové (sudzinova@pamatnik-np.cz). Text v rozsahu max. 30 normostran společně se stručným resumé a klíčovými slovy v češtině pak posílejte do 30. 9. 2018 na uvedený mail.