Alena Petruželková


Knižní sbírka Památníku národního písemnictví představuje specifický vzorek knižní produkce především 20. století. Postupně se rozrůstala nejprve za účelem poskytnout výstavní exempláře do stálé expozice dějin české literatury, a teprve v dalších letech, jak přibývaly akvizice knihoven osobností, vznikala jedinečná sbírka dokumentující estetickou úroveň a osudy knih. Knihovny osobností představují mnohdy překvapivě pestrý zdroj již nedostupných titulů, v některých případech nedostupných vydání (naposledy to byla francouzská revue Popocatepetl, revue surréaliste internationale z roku 1949, získaná darem). Sběratelské knižní soubory (např. J. Karáska ze Lvovic, A. Sáňky) přinášejí osobité pohledy na úroveň knižní produkce jak z hlediska literárního, tak výtvarného a rovněž se mohou stát zdrojem pro výzkum dobové knižní kultury.
Z bohaté a různorodé knižní sbírky PNP jsem vybrala první vydání Máje K. H. Máchy z roku 1836 (v době vydání poezie nepřijatá veřejností i kritikou), nevzhlednou brožurku vytištěnou na nekvalitním papíru, která se postupem času stala nejvydávanější českou knihou, představující šíři výtvarných interpretací Máchova básnického textu (mezi jinými V. Olivy, M. Švabinského, F. Koblihy, J. Zrzavého, Toyen, B. Laciny), škálu grafických technik (od dřevorytu po serigrafii), experimentování s formátem (vydání nakl. Aulos z r. 2007 s ilustracemi Z. Sýkory) i celistvé uchopení knihy ve všech jejích složkách (např. vydání z r. 1925 s ilustracemi J. Konůpka, s frontispisem C. Boudy a v kožené vazbě A. Tvrdého). 

Alena Petruželková působí v PNP od roku 1994. Je vedoucí Knihovny PNP a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při PNP.