Budoucí sídlo PNP
(tzv. Petschkova vila)
V sadech 2/44
Praha 6 – Bubeneč

Během poslední čtvrtiny 19. a první čtvrtiny 20. století byly v Bubenči postupně vystavěny tři vily, jejichž stavebníky byli členové bankéřské a průmyslnické rodiny Petschků. 

Tzv. třetí Petschkova vila čp. 44 byla vybudována v letech 1929–1930. Představuje ukázku eklektického slohu, vyhovujícího reprezentačním potřebám stavebníků. V roce 2006 dům a související pozemek převzal PNP pro své budoucí sídlo. V souvislosti s nevyjasněnými majetkovými nároky proběhlo soudní řízení, které bylo uzavřeno roku 2011 ve prospěch PNP. Na základě výběrového řízení byl připraven projekt nového sídla instituce. Roku 2015 bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a zahájena rekonstrukce. Otevření pro veřejnost se předpokládá v roce 2017–2018. Součástí bude rozsáhlá expozice, programový sál, literární kavárna, studovny a odborná pracoviště. 

Přízemí bude přístupné návštěvníkům z ČR i ze zahraničí. Bude zde umístěna dlouhodobá výstava novodobé české literatury a vytvořen prostor pro příležitostné výstavy. Na výstavní sály navazuje víceúčelový sál pro přednášky, semináře, konference, filmová představení, programy s literární tématikou a kulturní i společenské akce pro všechny věkové skupiny návštěvníků včetně menšin a handicapovaných občanů. Návštěvníkům bude k dispozici i kavárna, pokladna, prodejna publikací, šatny a sociální zařízení.

V prvním patře bude umístěna centrální studovna sbírky PNP s oddělenými prostorami pro studium archiválií a sbírkových předmětů. Odborníci zde naleznou lístkové katalogy, včetně přístupu do databází sbírky. K dispozici bude i odborná příručka. Dále zde bude umístěno ředitelství PNP, pracovny vedení literárního archivu a dalších zaměstnanců, kteří jsou v častém styku s veřejností.

Ve druhém patře budou pracovny sbírkových oddělení a ekonomické oddělení.

Prostory v suterénu jsou určeny pro uložení a ochranu sbírky a budovy (depozitáře, konzervační a reprodukční dílny). Bude zde i vstup do plánovaného nového podzemního depozitáře s klimatizací pro nejvzácnější archiválie a sbírkové předměty.