Budoucí sídlo PNP
(tzv. Petschkova vila)
V sadech 2/44
Praha 6 – Bubeneč

Během poslední čtvrtiny 19. a první čtvrtiny 20. století byly v Bubenči postupně vystavěny tři vily, jejichž stavebníky byli členové bankéřské a průmyslnické rodiny Petschků. Tzv. třetí Petschkova vila čp. 44 byla vybudována v letech 1929–1930. Představuje ukázku eklektického slohu, vyhovujícího reprezentačním potřebám stavebníků. V roce 2006 dům a související pozemek převzal PNP pro své budoucí sídlo. V souvislosti s nevyjasněnými majetkovými nároky proběhlo soudní řízení, které bylo uzavřeno roku 2011 ve prospěch PNP. Na základě výběrového řízení byl připraven projekt nového sídla instituce. V roce 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a zahájena rekonstrukce. Otevření pro veřejnost se předpokládá v roce 2018. Součástí bude rozsáhlá expozice, programový sál, literární kavárna, studovny a odborná pracoviště. 

V přízemí bude umístěna dlouhodobá výstava novodobé české literatury a vytvořen prostor pro příležitostné výstavy. Na výstavní sály navazuje víceúčelový sál pro přednášky, semináře, konference, filmová představení, programy s literární tematikou a kulturní i společenské akce pro všechny věkové skupiny návštěvníků. Návštěvníkům bude k dispozici i kavárna a zázemí s prodejnou publikací.

V prvním patře bude umístěna centrální studovna sbírky PNP s oddělenými prostorami pro studium archiválií i sbírkových předmětů. Odborníci zde naleznou lístkové katalogy, včetně přístupu do databází sbírky. K dispozici bude i odborná příručka. Dále zde bude umístěno ředitelství PNP, pracovny vedení literárního archivu a dalších zaměstnanců, kteří jsou v častém styku s veřejností.

Ve druhém patře budou pracovny sbírkových oddělení a ekonomické oddělení.

Prostory v suterénu jsou určeny pro uložení a ochranu sbírky a budovy (depozitáře, konzervační a reprodukční dílny). Bude zde i vstup do plánovaného nového podzemního depozitáře s klimatizací pro nejvzácnější archiválie a sbírkové předměty.