Centrální depozitář Litoměřice
Kamýcká 2293
Litoměřice – Předměstí, 412 01

DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
Bus č. 552629, 557540, 557550, B, D (Litoměřice-Předměstí)
Zastávka ČD (Litoměřice-Cihelna), cca 15 min. chůze od objektu

tel.: 412 552 620
mobil: 731 448 567
e-mail: haskova@pamatnik-np.cz

V roce 2010 Památník národního písemnictví získal prostory bývalých kasáren v Litoměřicích převodem z Ministerstva obrany ČR za účelem vybudování Centrálního depozitáře. V letech 2011–2012 byl vytvořen projekt a rekonstrukce I. etapy proběhla v letech 2014–2015. Počátkem roku 2016 došlo ke stěhování sbírek do objektu č. 1 (depozitář literárního archivu) z pronajatých prostor ve Starých Hradech a na zámku Duchcov. V novém Centrálním depozitáři v Litoměřicích se nacházejí moderní depozitní technologie, kompaktní regály a specializované místnosti pro uložení nestabilních materiálů (fotoarchiv, audio-videoarchiv a další magnetické záznamy). V objektu jsou dále vyčleněny prostory pro pořádání velkých archivních celků, digitalizační a restaurátorské pracoviště, servisní pracoviště a badatelna. V současné době se zde nachází většina sbírek literárního archivu PNP. Ve II. etapě bude dokončena rekonstrukce budovy č. 2 (depozitní prostory knihovny a uměleckých sbírek).

Budovy, původně areál dělostřeleckých kasáren, byly postaveny před rokem 1914 a jako kasárna sloužily i v době první republiky. V letech 1944–1945 zde byli internováni vězni pracující v prostorách nedalekého podzemního továrního komplexu Richard. Po válce zde působila Československá lidová armáda a poté Armáda České republiky, která prostory jako kasárna užívala až do konce devadesátých let 20. století.