12. 5. 2017

Cyklus Zkušenost exilu v Ponrepu

Ponrepo - kino Národního filmového archivu Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 www.nfa.cz

V období od počátku dvacátých let až do konce Protektorátu lze v naší kinematografii napočítat čtyři desítky titulů celovečerních hraných filmů, v nichž se tak či onak uplatnili ruští exulanti. Projekt Zkušenost exilu, mapuje – sto let po Říjnové revoluci – osudy exulantů z území bývalého ruského impéria v meziválečném Československu. 

Program: 

Za svobodu národa / 21/06/2017 17:30

Generální linie / 21/06/2017 20:00

Carův kurýr / 22/06/2017 17:30

Plameny života + Ukřižovaná / 23/06/2017 17:30

Ita Rina – Filmová hvězda, která odmítla Hollywood / 23/06/2017 20:00

Takový je život / 26/06/2017 17:30

Tonka Šibenice / 27/06/2017 20:00

Výkřik do sibiřské noci / 28/06/2017 17:30

Tanečnice / 29/06/2017 17:30

Černý plamen / 30/06/2017 17:30

Přehlídku filmů a výstavu Zkušenost exilu spolupořádají Národní filmový archiv a Památník národního písmnictví.

antispam