6. 1. 2020

Dante, Vrchlický & Kalista. Nové publikace edice Depozitář

Památník národního písemnictví aktuálně vydává dvě nové publikace v edici Depozitář, která se zaměřuje na odborné zpřístupnění fondů sbírky PNP. 

Jan Kašpar: „Onorate l’altissimo poeta!
Exemplář Dantovy Božské komedie (1544) z knihovny Jaroslava Vrchlického, jeho dárce Luigi Tonelli a Vrchlického sbírka dantovské literatury

Monografická studie popisuje vzácný exemplář starého tisku Dantovy Božské komedie (Benátky: Francesco Marcolini, 1544) z knihovny Jaroslava Vrchlického (1853–1912), který Památník národního písemnictví získal antikvárním nákupem v Berlíně. Tento dantovský tisk věnoval Vrchlickému roku 1880 Luigi Tonelli (1828–1901), příslušník italské menšiny v Praze, rektor Vlašské kongregace a profesor italštiny působící na několika pražských vysokých školách.

Vrchlického knihovna je prezentována se zvláštním zřetelem k jeho sbírce dantovské literatury, jež v našem prostředí představuje ojedinělý, cenný a pozoruhodný knižní celek. Studii doplňují přílohy: jednak edice vybraných pramenů s texty přeloženými do češtiny, především však bibliografický soupis Vrchlického dantian. Publikace přináší nejen specifický obraz části knižní sbírky Jaroslava Vrchlického a zároveň drobný příspěvek k mohutnému souboru dantovských studií, ale dává též nahlédnout do života italské menšiny v Praze ve druhé polovině 19. století.

 

Zdeněk Kalista: Divadelní hry psané ve vězení
Edice a studie Renata Ferklová

 Zdeněk Kalista (19001982) je znám především jako historik, v menší míře i jako básník. Jeho dramatické práce byly však před badatelskou i divadelní veřejností dosud ukryty mezi nevydanými díly v písemné pozůstalosti ve sbírkových fondech Památníku národního písemnictví. V rozmezí let 19561957 napsal Kalista ve vězení na Pankráci tři divadelní hry, které vycházejí vůbec poprvé: Jan z Werthu. Hra o generálovi, Láska a smrt čili Hra o omylu a Loupežníci a městečko – jedná se o nové zpracování námětu, jehož první verze pocházejí z 20. let.

Úvodní studie se zabývá Kalistovým soudním procesem a odsouzením, literární tvorbou ve vězení, rozborem jeho dramatické tvorby a zasazením jednak do historické situace, jednak do kontextu jeho ostatní tvorby historické i literární. Edici každé hry uzavírá ediční poznámka pojednávající o vzniku a stavu rukopisů i o edičních zásazích do textu a jejich důvodech.

Knihy budou dostupné na e-shopu Památníku národního písemnictví

 

antispam