Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 – Hradčany

Mgr. Zdeněk Freisleben
ředitel
linka: 240
tel.: 220 517 285, 220 516 695
e-mail: freisleben@pamatnik-np.cz

PhDr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D.
vědecká tajemnice
linka: 242
tel.: 220 516 695, 731 448 572
e-mail: riedlbauchova@pamatnik-np.cz

Mgr. Veronika Rollová
tajemnice soutěže
linka:
tel.: 273 132 553, 778 529 387
e-mail: rollova@pamatnik-np.cz

Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1

Bohumil Fišer
odd. literatury a knihoven
linka:
tel.: 257 085 220
e-mail: bohumil.fiser@mkcr.cz

Mgr. Blanka Skučková
ved. odd. literatury a knihoven
linka:
tel.: 257 085 316
e-mail: blanka.skuckova@mkcr.cz