2012

Dým v místnosti zahaluje nahé tóny – David Cajthaml

4. 4. 2012 – 20. 5. 2012
letohrádek Hvězda

Výstava představuje výběr z díla Davida Cajthamla, který patří k autorům schopným originálního vyjádření obrazovou i textovou formou. Proto má výrazné zastoupení ve sbírkových fondech Památníku národního písemnictví. Výstava je rozdělena na sedm tematických a žánrových okruhů, jejichž důležitým prvkem se stává spojení obrazu a textu. Na výstavě jsou zařazeny velkoformátové deníkové obrazy, komorní kresby a grafické cykly k autorským knihám, automatické malby a kresby, koláže, objekty. K vidění jsou Cajthamlovy práce z minulých let, ale i nejnovější realizace. Přímo pro centrální část letohrádku Hvězda byla vytvořena nová fantazijní instalace. Poprvé je vystaven také cyklus koláží a kreseb s názvem Dým v místnosti zahaluje nahé tóny, ve kterém se prolínají výtvarné, literární a hudební motivy.

width=width=