Služby

Edukativní služby

Metodické centrum nabízí vzdělávací pořady a dílny pro všechny stupně škol. Zapojuje se do výuky na VŠ (spolupracuje s Ústavem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě UK), nabízí odborné stáže pro studenty, zveřejňuje prezentace k dějinám knižní kultury. 
 

Vzdělávací pořady a dílny

Tajemství knihy
Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea pořádá pro žáky základních a studenty středních škol edukativní programy zaměřené na historii knihy. Žáci se při nich blíže seznámí s tím, jak vypadala kniha v minulosti a jak se vyráběla. Hravou formou jsou žákům prezentovány poznatky z dějin knižní kultury. Tematicky se zaměřují na formu knihy (od hliněných destiček k tištěné knize), písmo a psací látky, výzdobu knihy ve středověku a v éře knihtisku, zrod tištěné knihy, ukládání a evidenci knih v minulosti. Interaktivní program probíhá formou workshopů. Vzdělávací projekt Tajemství knihy může sloužit pro doplnění a zpestření výuky dějepisu, českého jazyka nebo estetické a výtvarné výchovy.

Autorská kniha
Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea pořádá přednášky a workshopy na téma Autorská kniha. Během přednášky jsou představeny ukázky tvorby předních českých výtvarníků zabývajících se tímto oborem, včetně děl Josefa Váchala, Květy Pacovské, Lenky Vilhelmové aj. Přednášky jsou vhodné pro střední odborné školy, gymnázia a vysoké školy. Přednášky zajišťuje MC ve spolupráci s Uměleckými sbírkami PNP.