Havel, Prigov & experiment


Havel, Prigov & experiment Havel, Prigov & experiment

Pořad je složený z přednášky o dobové literární atmosféře 60. až 80. let a workshopu zaměřeného na tvorbu vizuální a experimentální poezie. V první části pořadu se studenti detailně seznámí s autory, jejich konkrétními díly a s technikami používanými při tvorbě vizuální a experimentální poezie. Poté studenti vytváří svá vlastní, jedinečná díla pomocí stejných postupů.

Pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.

Pro objednání pořadu kontaktujte programovou pracovnici Terezu Arndt, e-mail: arndt@pamatnik-np.cz