Havel, Prigov & experiment


Havel, Prigov & experiment Havel, Prigov & experiment

Pořad je složený z komentované prohlídky výstavy Havel—Prigov a česká experimentální tvorba a z workshopu zaměřeného na tvorbu vizuální a experimentální poezie. Návštěvníci výstavy se detailně seznámí s technikami a postupy prezentovaných umělců a poté si budou moci vytvořit svá vlastní jedinečná díla.

Pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.