24. 10. 2017

Jáchym Topol se stal laureátem Státní ceny za literaturu

Básník, spisovatel, cestovatel, hledač a zuřivý reportér Jáchym Topol se v neděli 22. 10. 2017 stal držitelem Státní ceny za literaturu. Porota MK ČR tak ocenila zejména jeho román Citlivý člověk, který vydal letos na jaře v nakladatelství TORST po osmileté pauze. Blahopřejeme!

V roce 2017 Jáchym Topol uložil v Literárním archivu Památníku národního písemnictví část osobního fondu děda Karla Schulze (1899–1943). Karel Schulz začínal jako člen avantgardního Devětsilu, znám je jako filmový a divadelní kritik, parlamentní zpravodaj, básník a prozaik, autor historického románu Kámen a bolest (1942). Přírůstek obsahuje pro odbornou badatelskou veřejnost naprosto neznámou, velmi vzácnou a celistvě dochovanou korespondenci s manželkou Annou Janouškovou, provdanou Schulzovou, z let 1921 – 1942 (celkem cca 300 ks), korespondenci s okruhem Staré Říše a Josefa Floriana (celkem cca 50 ks), dále rukopisy a pracovní materiály z let 1933-1943, které jedinečným způsobem doplňují pohled na dobu a život Karla Schulze a jeho umělecký vývoj. Část osobního fondu Karla Schulze je již uložena v LA PNP (7 kartonů). O nabízených materiálech se v odborných kruzích vědělo, že existují, a po letech uložení v soukromém vlastnictví budou v PNP k dispozici badatelům. Jedná se o sběratelsky velmi cenný a vyhledávaný materiál v České republice i v zahraničí.

Jáchym Topol do péče Literárního archivu svěřil osobní fond matky Jiřiny Topolové (10 kartonů), část osobního fondu bratra Filipa Topola (7 kartonů) a Knihovnu Karla Schulze a Jiřiny Topolové, kde se nachází řada knih s dedikacemi českých básníků a spisovatelů. Dochovaná část knihovny významného českého spisovatele Karla Schulze obsahuje dobovou knižní produkci z hlediska čtenářských zájmů a orientace K. Schulze (poměrně obsáhlý je celek z produkce Florianovy nakladatelské činnosti, Dobré dílo, Stará Říše na Moravě) a dále zachycuje Schulzovy kontakty s dalšími autory (básnické sbírky i romány jsou v četných případech Schulzovi dedikovány). Knihovna Jiřiny Topolové, dcery Karla Schulze a manželky Josefa Topola, rovněž obsahuje převážně dobovou knižní produkci, avšak obsahuje i samizdatovou literaturu, dále dílo Jáchyma Topola a to jak knižní, tak časopisecké. Obě knihovny (30 banánových beden) představují jednak generačně odlišnou výpověď o knižní produkci, jednak kontinuitu „rodové“ knihovny ve 20. století. Zájmem Jáchyma Topola bylo, aby rodové archiválie a knihovna byly uloženy v jedné instituci.

Památník národního písemnictví děkuje za důvěru, se kterou mu Jáchym Topol svěřil rodinné památky do opatrování a uchování.

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví

Videozáznam z ceremoniálu zaznamenal Petr Kotyk a najdete ho na Facebooku PNP

antispam