4. 2. 2017

Jaký byl skutečný původ Boženy Němcové?

Po dvouletém komplexním výzkumu zahájeném v lednu 2015 vydal mezioborový tým stěžejní oznámení.

Členy týmu, vedeného Milanem Horkým, ředitelem Muzea Boženy Němcové v České Skalici, jsou odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Památníku národního písemnictví, laboratoří Genexone, s. r. o., LMG U.S.G.POL, s. r. o., Ústavu lékařské genetiky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky, v. v. i.

Na základě systematické a důkladné analýzy přítomnosti genetického materiálu (mitochondriální DNA) ve vzorcích vlasů spisovatelky Boženy Němcové (asi 1820–1862) a jejího syna Hynka (1838–1853) uložených v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici byla velmi pravděpodobně získána mitochondriální DNA Boženy Němcové. Genetický výzkum byl proveden v laboratořích Genexone, s. r. o., LMG U.S.G.POL, s. r. o., a Ústavu lékařské genetiky LF UPOL pod vedením doc. Mgr. Radka Vodičky, Ph.D.

Mezi zkoumanými vzorky Boženy Němcové a jejího syna Hynka byla nalezena shoda, která jednoznačně potvrzuje přímý příbuzenský vztah. Prameny vlasů Boženy Němcové uložené v českoskalickém muzeu pocházejí z roku 1862 a byly jí zřejmě ustřiženy v lednu 1862 po jejím úmrtí. K této domněnce opravňují některé zkoumané zápisy a také výskyt šedivých vlasů. Hynkovy vlasy rodina Němcových uchovávala jako vzpomínku na předčasně zesnulého syna. V roce 1919 se oba tyto prameny vlasů dostaly do majetku Muzea Boženy Němcové v České Skalici prostřednictvím dcery Dory. Šetrnost moderního genetického výzkumu je na takové úrovni, že tyto dva muzejní předměty zůstaly bez většího narušení zachovány, protože pro účely stanovení byl v obou případech odebrán jen nepatrný zlomek vlasů z každého pramene. U vzorků těchto vlasů byl proveden také toxikologický a mikroskopický průzkum. Povrch vlasů byl pečlivě ošetřen a podroben dekontaminačním procedurám, poté byla mitochondriální DNA získána způsobem, který je vhodný pro velmi malé až stopové množství DNA. K vlastnímu přečtení byl použit postup cílený na degradovanou, tzv. ancientní, DNA. Ve vzorcích Boženy Němcové a Hynka Němce byla nalezena shodná DNA náležející k mitochondriální haploskupině H. 

Výsledky výzkumu neodpovídají na spekulativní otázky o původu Boženy Němcové. Ty šíří popularizační literatura od 2. poloviny 20. století v souvislosti s mezerami v genealogickém bádání ve spisovatelčině rodině a zjevnými rozpory ve školních matrikách uložených dnes v archivu Muzea Boženy Němcové v České Skalici.

O okolnostech a výsledcích výzkumu byli informováni vybraní potomci Boženy Němcové a tato tisková zpráva je vydána s jejich vědomím, souhlasem a podporou.  

antispam