24. 10. 2017

Jan Solpera získal Cenu Ministerstva kultury v oblasti výtvarného umění

Ocenění za mimořádný přínos v oblasti umění převzali 22. října 2017 na Nové scéně Národního divadla laureáti Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2017. K těm, kteří převzali některou ze 7 cen, které Ministerstvo kultury ČR uděluje, patří spisovatel Jáchym Topol a výtvarník Jan Solpera. Státní ceny jsou udělovány za literaturu a za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, architektury a v oblasti kinematografie a audiovize.
„Ceny Ministerstva kultury za přínos jednotlivým oblastem umění vyzdvihly tak jako v minulých letech mimořádné osobnosti hudebního, výtvarného i scénického umění včetně kinematografie. Všem oceněným děkuji za jejich skvělé dílo a upřímně jim blahopřeji,“ řekl při slavnostním předávání cen ministr kultury Daniel Herman.
Státní ceny za literaturu a za překladatelské dílo jsou udělovány od r. 1995. Státní cena za literaturu je výrazem uznání významného původního díla české literatury nebo dosavadní literární tvorby, Státní cena za překladatelské dílo je určena k ohodnocení buď významného literárního překladu z cizího jazyka do češtiny, nebo za dosavadní činnost v oblasti překladu literárních děl. Pětice Cen Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, architektury a v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje od r. 2003. Hodnotí se jimi výjimečné umělecké počiny nebo dlouhodobé zásluhy v oblasti umění a jejími nositeli se může stát fyzická nebo právnická osoba. Všechny jmenované ceny se udělují na návrh poroty jmenované ministrem kultury.
Cena Ministerstva kultury v oblasti výtvarného umění byla udělena Janu Solperovi „… za celoživotní uměleckou tvorbu v oboru typografie a jeho přispění k rozvoji této výtvarné disciplíny prostřednictvím teoretické a pedagogické činnosti.“

Český tvůrce písma, typograf, grafik, pedagog a odborný publicista Jan Solpera se narodil v Jindřichově Hradci (*1939). Vystudoval užitou grafiku u profesora Františka Muziky na pražské UMPRUM (1959-1965), kam se po několika letech vrátil v roli pedagoga - od roku 1973 vedl po třicet let Ateliér knižní grafiky a písma. S dílem Jana Solpery je možné se setkat i v běžném životě, například české bankovky nesou jedno z jeho písem, známé jsou dále jeho přebaly knih, plakáty a další výtvarná a grafická díla. Ve spolupráci s Františkem Štormem je Jan Solpera také autorem nové klasifikace tiskových písem. Je zakládajícím členem TypoDesignClubu a autorem mnoha odborných studií a publikací. V roce 2015 byl uveden do Síně slávy Cen Czech Grand Design. Je také autorem typografického řešení fasády Centrálního depozitáře Památníku národního písemnictví, jehož provoz byl v Litoměřicích zahájen v r. 2016.

antispam