9. 1. 2020

Karel Čapek ve fotografii -– 130. výročí narození

Karel Čapek, jedna z nejvýraznějších osobností kulturního života první republiky, se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. K 130. výročí jeho narození uveřejňujeme mozaiku fotografií, rukopisů a kreseb z rozsáhlého Čapkova fondu, který ve své sbírce schraňuje Literární archiv PNP. 

Literární pozůstalost Karla Čapka je stejně jako jeho dílo velmi obsáhlá a různorodá. Do fondů archivu se dostávala z nejrůznějších zdrojů během celé jeho existence. První záznam o koupi rukopisů Karla Čapka je z roku 1954. Největší část fondu tvoří archiválie převzaté od rodiny Karla Scheinpfluga v roce 1982 a 1983, která literárnímu archivu poskytla téměř celou Čapkovu pozůstalost. V její soukromé sbírce dosud zůstávají kromě drobností hlavně rukopisy Čapkových dopisů Olze Scheinpflugové. Upravené Čapkovy Hovory s T. G. M. pro mládež získal literární archiv od Tomáše Halíka.

Kompletní fotogalerii si můžete prohlédnout na facebooku Památníku národního písemnictví.

Titulní fotografie: Karel Čapek a T. G. Masaryk, dvojportrét | LA PNP

 

antispam