17. 2. 2017

Karel Hlaváček ve Zlíně!

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví výstavu s názvem Karel Hlaváček: Jsou ohně marny. Básník Karel Hlaváček je zde představen především svými kresbami. Výstava je k vidění v grafickém kabinetu ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU od 15. února do 2. dubna. Podařilo se ji uskutečnit zejména díky spolupráci s Památníkem národního písemnictví, který pečuje o většinu Hlaváčkova slovesného i výtvarného díla.

Výstava básníka Karla Hlaváčka (1874–1898), představitele českého symbolismu a významného dekadenta, patřící k okruhu autorů Moderní revue, je zaměřena především na jeho kresebné dílo. „Soustředíme se převážně na jeho autoportréty. Na výstavě mohou návštěvníci vidět jeho nejslavnější kresby jako je Vyhnanec nebo Můj Kristus. Vystavena je i řada portrétů, ať už Hlaváčkových přátel z domácích uměleckých kruhů nebo světových osobností. Lidé zde najdou také samostatné kresby volného charakteru jako je Faun a Démon,“ řekl Petr Pavel, kurátor Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Důležitou součástí výstavy jsou jeho práce na poli úpravy knih a ilustrace – návrhy na obálky básnických sbírek, časopisecké obálky, dekorativní vzory apod. Část expozice je věnovaná básníkovým rukopisům, skicám a ukázkám z korespondence. „Ze současných autorů reflektujících Karla Hlaváčka představujeme předního typografa a kreslíře Františka Štorma, který zde vystavuje akvarel, nebo Václava Stratila s obrazem, komentujícím fenomén autoportrétu ve výtvarném umění,“ uvedl kurátor výstavy.

Galerie rovněž připravila pro návštěvníky doprovodný program. V pátek 17. března mohou strávit večer s Václavem Stratilem. K derniéře výstavy 31. března je připravena přednáška Otto M. Urbana, na kterou bude navazovat večer poezie Karla Hlaváčka. Básně bude recitovat Josef Somr za klavírního doprovodu hudebního skladatele Martina Dohnala. Začátek obou akcí je v 18:30.

Více informací naleznete na www.galeriezlin.cz nebo na www.14-15.cz.

antispam