Kolokvium k XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017

16/11/2017
Sál Boženy Němcové, Sídlo PNP, Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Začátek: 10.00 hod.
Vstup: zdarma

Kolokvium k XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017 Kolokvium k XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017

Platforma pro setkání odborné veřejnosti a výtvarných umělců bude zaměřená na diskusi o dalším směřování výtvarného žánru ex libris, původně spojovaného s knižní kulturou, později především s volnou grafikou. Odborné kolokvium, které tvoří součást doprovodných programů k jubilejnímu XV. ročníku Trienále českého ex libris Chrudim 2017, otevírá především prostor pro skupinovou diskusi k problematice budoucího konání dalších trienálních přehlídek, vzhledem ke stále se snižujícímu počtu účastníků celostátní přehlídky, sponzorů či zájemců z řad laické veřejnosti. Zástupci muzejních institucí a knihoven, výtvarní pedagogové, sběratelé a umělci budou mít možnost se také vyjádřit k dalším nastoleným otázkám na téma ex libris vyplývající z jejich profesního zaměření: 
Je v současné době ex libris stále životaschopné a lukrativní pro umělce všech generací z hlediska uměleckého vyjádření, použití klasických či nových grafických technik a množství zakázek od objednavatelů? Má ex libris jako předmět sběratelství potenciál oslovit další generace? Jaký je zájem o tvorbu ex libris na výtvarných školách? Jaký je smysl konání dalších trienálních přehlídek? Nejsou přehlídky ex libris mrtvým oborem uměle udržovaným při životě? Jaké jsou zkušenosti sbírkotvorných institucí s problematikou ex libris? Je zájem o ex libris ze strany badatelů jako o vědní obor (sbírky historických ex libris)? 

POZVÁNKA