5. 9. 2019

Komentovaná prohlídka výstavy Z rodinného alba: dernisáž

Zveme vás na záverečnou komentovanou prohlídku výstavy Z rodinného alba: Příběhy československého kulturního sbližování s autorkou projektu, kulturoložkou Monikou Kaprálikovou.

8. září 2019 | 17.30 | vstup volný

Mgr. Monika Kapráliková, PhD. (*1979) pochází ze slovenského Martina. Absolvovala kulturologii a historii na Filozofické fakultě v Bratislavě. V roce 2010 obhájila dizertační práci na téma vlivu vitalismu na publicistiku Jána Smreka, která vyšla rozšířená i knižně pod názvem Za hranice provincie: Ján Smrek a jeho E/lán.

Prohlídka je vhodná i pro děti u vchodu do letohrádku připraveny pracovní listy, které je provedou celou výstavou Z rodinného alba a nenásilnou formou představí kulturní blízkost Čechů a Slováků.

Více informací na facebooku události.

antispam