Komentované prohlídky výstavy Zkušenost exilu

27/9/2017 – 24/10/2017
letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

Komentované prohlídky výstavy Zkušenost exilu Komentované prohlídky výstavy Zkušenost exilu

V rámci trvání výstavy Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu se uskuteční komentované prohlídky výstavy s kurátory: 
v českém jazyce: 27. 9. v 16.00 hod. a 24. 10. v 17.00 hod. 
v anglickém jazyce: 5. 10. v 17.00 hod. 
v ruském jazyce: 7. 10. v 15.00 hod.  

Rezervace není nutná. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. 
Srdečně zveme!