Oddělení prezentace sbírky
Malá vila Památníku národního písemnictví 
Pelléova 20/70
160 00 Praha 6 – Bubeneč 
Tel.: 273 132 551 – 3

Bc. Veronika Havlíková
PR manažer
tel.: 778 757 662, 273 132 553
e-mail: havlikova@pamatnik-np.cz

 

Kontakt s veřejností a médii zabezpečuje Oddělení prezentace sbírky (OPS).

OPS ve spolupráci s odbornými pracovníky jednotlivých oddělení PNP produkčně zajišťuje, realizuje, prezentuje a propaguje: 
tuzemské a mezinárodní výstavní projekty
vzdělávací programy  přednášky, workshopy, kolokvia
literární pořady pro děti a mládež a pro dospělé
projekty a pořady ve spolupráci s jinými subjekty z oblasti prezentace literatury 
soutěž, slavnostní vyhlášení, vydání katalogu a realizaci výstavy Nejkrásnější české knihy roku