Kultura knihy


Kultura knihy Kultura knihy

Pořad o cestě knihy, která začala už dávno před knihtiskem. Seznámí posluchače s klíčovými momenty dějin knižní kultury a s formami, kterými kniha prošla, se zdobením, písmem a typografií. Nastiňuje také historii a poslání soutěže NČKR a ukazuje rozmanitou podobu oceněných knih. Program probíhá formou workshopů a může sloužit jako doplnění hodin českého jazyka, dějepisu nebo výtvarné výchovy.

Upravujeme jej pro různé věkové kategorie.