Literární víry


Literární víry Literární víry

Literární víry nabízíme jako cyklus nebo jako jednorázový pořad. Naši lektoři Vás vezmou na dlouhou pouť od vzniku literatury až do dnešních dnů nebo se vypráví jen tam, kam se Vám to hodí – do období baroka, mezi modernisty a buřiče nebo třeba do exilu za zakázanými autory.

Cyklus pořadů prezentuje dějiny literatury od jejích počátků až po současnost. Nabízí doplnění hodin literatury a za tímto účelem prezentuje autory, díla a dobový kontext s ohledem na dějiny umění a historické proměny. 

Témata přednášek (eventuálně přizpůsobíme dle individuálních požadavků)

1.       Literární počátky, husitská literatura (od 9. století do 15. století)

2.       Literatura humanismu a renesance (od 15. století do počátku 17. století)

3.       Domácí a exulantská literatura doby baroka (od 17. století do 18. století)

4.       Národní obrození (povaha obrozenské kultury, její proměny, modely národní literatury)

5.       Česká literatura 19. století a český literární romantismus

6.       Česká moderna, symbolismus, impresionismus a dekadence (konec 19. století a začátek 20. století)
7.       Předválečná moderna, avantgarda, česká literatura v souvislostech nastupujících uměleckých směrů (od 20. let do 40. let 20. století, expresionismus, poetismus, surrealismus, futurismus, kubismus, dada)

8.       Česká poválečná literatura, česká literatura 50. let 20. století

9.       Česká literatura, drama a film 60. let 20. století (oficiální proud, samizdat a exilová díla)

10.     Česká próza a poezie v 70. a 80. letech 20. století v domácí produkci a v exilu

11.     Česká literatura po roce 1989 (vývoj, etapy a současná podoba české literatury)

Pro studenty SŠ, možno upravit pro studenty ZŠ.

Pro objednání pořadu kontaktujte programovou pracovnici Terezu Arndt, e-mail: arndt@pamatnik-np.cz