Literární výlet: Prezident a humanista TGM


Sál Boženy Němcové Památníku národního písemnictví

V pondělí 10. září, za podpory Památníku národního písemnictví, uspořádali Eugen a Zuzana Brikciusovi literární večer:„Literární výlet: Prezident a humanista TGM“.