2018

Metodika průzkumu fyzického stavu novodobých knihovních fondů

Podrobný  popis provádění průzkumů fyzického stavu exempláře a postup zápisu do formuláře v aplikaci průzkumu novodobých fondů.