12. 3. 2017

Mezioborové sympózium k poctě Josefa Wünsche

Památník národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu & Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Západočeské muzeum v Plzni, Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a Národní muzeum za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolupořádají ve dnech 25.−27. dubna 5. ročník mezioborového sympozia. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma: Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu.

V prostorách Památníku národního písemnictví proběhnou přednášky a diskuse ve středu 26. dubna od 9 do 17 hodin. Celý program je ve všech institucích volně přístupný.

Pozvánka

Program

antispam