7. 2. 2019

Nejkrásnější české knihy roku 2018: Zasedání technické a výtvarné komise

Od 7. do 8. února zasedá v Malé vile technická komise, která hodnotí technické zpracování přihlášených knih.

Technickí komise zasedá ve složení:
Josef Sedláček – předseda komise, SPRINT-SERVIS
Zdeněk Sobota – Svaz polygrafických podnikatelů
Pavlína Čížková – Tiskárny Havlíčkův Brod a. s.
Ing. Přemysl Černý – ART D – Graf. atelier Černý

Od 11. do 12. února zasedá mezinárodní výtvarná komise, která hodnotí grafické zpracování přihlášených knih.

Mezinárodní výtvarná porota zasedne ve složení:
Paľo Bálik (Slovensko) – typograf, grafický designér, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
Tomasz Bierkowski (Polsko) – grafický designér, univerzita v Katowicích (ASP Katowice)
Hansjakob Fehr (Švýcarsko) – grafický designér, univerzita v Bernu (HKB Bern University of the Arts)
Torsten Köchlin (Německo) – grafický designér, působil v porotách soutěže o nejkrásnější německé knihy v letech 2015 a 2016
Michaela Kukovičová (ČR) – ilustrátorka, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vladimír Uhlík (ČR) – vedoucí Oddělení prezentace sbírky, Památník národního písemnictví
Boris Meluš (Slovensko) – grafický designér
Lucie Vlčková (ČR) – historička umění, zabývá se dějinami grafického designu a užitého umění, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Jiří Slíva (ČR) – výtvarník a ilustrátor
Jiří Toman (ČR) – grafický designér
Lenka Vilhelmová (ČR) – výtvarná umělkyně a grafička, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze dále vybere cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů. Kompletní jednací řád soutěže naleznete zde: http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/content/fck/files/JEDNACI_RAD_WEB_CNB.pdf .

antispam