10. 5. 2018

Nejkrásnější české knihy roku 2017 na literárním festivalu Svět knihy

Ve dnech 11. a 12. května budou mít návštěvníci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy možnost si prohlédnout Nejkrásnější české knihy roku 2017.

V pátek 11. května proběhne diskuze ředitele Památníku národního písemnictví Zdeňka Freislebena, grafické designérky Heleny Šantavé a nakladatele Martina Součka o nejkrásnějších českých knihách a designu v knižní tvorbě. Součástí diskuze bude prezentace vítězných knih.

V sobotu 12. května se ve stanu „Rosteme s knihou“ odehraje povídání o nejkrásnějších českých knihách roku 2017 s dílnou tvorby knih pro děti. Lektoři ukáží dětem oceněné dětské knihy z posledního ročníku soutěže.

antispam