Harmonogram NČKR 2017

Vyhlášení soutěže a zveřejnění přihlášky na webu PNP: 15. 11. 2017 od 16.00 hod.
Uzávěrka přijímání přihlášek: 17. 1. 2018
Zasedání komisí: 8. 2. – 13. 2. 2018
Tisková konference a vyhlášení nominací: 14. 2. 2018

Slavnostní ceremoniál a vernisáž výstavy: 19. 4. 2018, letohrádek Hvězda

Prezentace NČKR 2017
Pražská muzejní noc: 9. 6. 2018, Malá vila PNP
OpenHouse Praha: 19. – 20. 5. 2018, Malá vila PNP

Prezentace NČKR 2017 mimo PNP
Svět knihy 2018 – 10. – 13. 5. 2018
Městská knihovna v Lokti – 7–9/2018
Tabook 2018 – 9/2018
Designblok 2018 – 25. – 29. 10. 2018
Moravská galerie v Brně – 12/2018 – 3/2019

 

 

 

Knihy je možné doručit do 17. ledna 2018 poštou (datum odeslání), nebo osobně do sídla Oddělení prezentace sbírky PNP, Pelléova 20/70, Praha 6.

Osobní převzetí je možné: po 9.00–16.00, út 9.00–18.00, st 9.00–18.00, čt 9.00–18.00, pá 9.00–14.00. 

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. Výstava NČKR se koná každoročně od dubna do května v letohrádku Hvězda. 

Oceněné knihy jsou poté vystaveny v PNP, na veletrhu Svět knihyDesignbloku, v Moravské galerii v Brně a Národním technickém muzeu.

MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

Dějiny soutěže v datech

Soutěžní řád NČKR

Jednací řád NČKR