FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Prezentace NČKR 2019
květen 2020 – online vyhlášení vítězů
červenec 2020 – předání ocenění
červenec–listopad 2020 – výstava Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih
říjen 2020 – LITR Olomouc
září/říjen 2020 – Husitské muzeum v Táboře a festival Tabook 
říjen 2020 – Designblok 
listopad 2020/únor 2021 – Moravská galerie v Brně

 

Hlavním partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon, od kterého vítěz kategorie Cena pro mladé úpravce do 30 let získá fotoaparát.

 

 

 

 

Vyhlášení výsledků 55. ročníku soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2019  proběhlo formou videa, které od středy 27. května najdete na Youtube kanálu. Předání cen vítězům se uskuteční při zahájení výstavy Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska v letohrádku Hvězda.

6. 2. – 11. 2. 2020 | zasedání poroty                                                              
12. 2. 2020 | vyhlášení nominací                                                                               
27. 5. 2020 | online vyhlášení výsledků
15. 7. 2020 | slavnostní předání cen vítězům

Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR, je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. 

Oceněné knihy jsou prezentovány v PNP, na veletrhu Svět knihy, festivalech LITR OlomoucTabookDesignblok, v Moravské galerii v Brně atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa, mezinárodních veletrhů a výstav.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

PRESS CENTRUM NČKR 2019 

Dějiny soutěže v datech
Soutěžní řád NČKR
Jednací řád NČKR