Harmonogram NČKR 2016

Vyhlášení soutěže: 10. 11. 2016
Uzávěrka přijímání přihlášek: 16. 1. 2017
Zasedání komisí: 30. 1. – 2. 2. 2017

Slavnostní ceremoniál a vernisáž výstavy: 19. 4. 2017, letohrádek Hvězda

Konec výstavy: 28. 5. 2017
 

 

 

 


 

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. Výstava NČKR se koná každoročně od dubna do května v letohrádku Hvězda. 

Oceněné knihy jsou poté vystaveny v PNP, na veletrhu Svět knihyDesignbloku, v Moravské galerii v Brně a Národním technickém muzeu.

MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Dějiny soutěže v datech