Harmonogram NČKR 2017

Slavnostní ceremoniál a vernisáž výstavy: 19. 4. 2018, letohrádek Hvězda

Prezentace NČKR 2017
Pražská muzejní noc: 9. 6. 2018, Malá vila PNP
OpenHouse Praha: 19. – 20. 5. 2018, Malá vila PNP

Prezentace NČKR 2017 mimo PNP
Svět knihy 2018 – 10. – 13. 5. 2018
Městská knihovna v Lokti – 7–9/2018
Tabook 2018 – 9/2018
Designblok 2018 – 25. – 29. 10. 2018
Moravská galerie v Brně – 12/2018 – 3/2019

Partnerem soutěže je Canon od kterého vítěz kategorie „Cena pro mladé úpravce do 30 let“ získá fotoaparát.

 

 

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu.  

Oceněné knihy jsou vystaveny v PNP, na veletrhu Svět knihy, festivalu TabookDesignbloku, v Moravské galerii v Brně atd.

MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

Dějiny soutěže v datech

Soutěžní řád NČKR

Jednací řád NČKR