Pracovna Ladislava Mňačka


Malá vila PNP

PRACOVNA LADISLAVA MŇAČKA


MALÁ VILA PNP

EXPOZICE PRACOVNY LADISLAVA MŇAČKA
PELLÉOVA 20/70, PRAHA 6

VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÁ V PRACOVNÍCH DNECH (NÁVŠTĚVY SE OBJEDNÁVAJÍ PŘEDEM PÍSEMNĚ NEBO TELEFONICKY) A BĚHEM POŘADŮ A AKCIÍ PNP.

Pracovna Ladislava Mňačka Pracovna Ladislava Mňačka

Pracovna Ladislava Mňačka byla instalována v jednom z objektů PNP – v Malé vile v Pelléově ulici 20/70 v Praze 6. Slavnostní otevření zrekonstruované pracovny se uskutečnilo 14. 2. 2011 a bylo doprovázeno vzpomínkovým večerem nazvaným Odchody a návraty. Nad jeho konáním převzali záštitu slovenský velvyslanec v Praze J. E. p. Ing. Peter Brňo a rakouský velvyslanec v Praze J. E. p. dr. Ferdinand Trauttmansdorff.

Veřejnosti je přístupná v rámci pořadů PNP a zájemcům z řad badatelů bude vyhověno po dohodě. Součástí nabídky pořadů pro veřejnost je pořad Ladislav Mňačko – Odchody a návraty.  

Ladislav Mňačko (1919–1994), který se proslavil zejména románem Smrt si říká Engelchen a knihami Jak chutná moc a Opožděné reportáže, patří bezesporu k nejvýraznějším spisovatelským a novinářským osobnostem druhé poloviny 20. století v Československu. Jako reportér se zúčastnil komunistického převratu 1948 a stal se prominentním novinářem propagujícím nový režim. Od poloviny 50. let se však stává jeho nekompromisním kritikem a odpůrcem. V roce 1967 emigroval do Izraele, čímž vyjádřil svůj nesouhlas s postojem československé vlády během izraelsko-arabské války. Vrátil se v roce 1968 a po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy emigruje znovu, žije v NSR, v Itálii a posléze v Rakousku. Do Československa se navrátil okamžitě po listopadu 1989. Po rozdělení ČSR (s čímž nesouhlasil) se rozhodl žít v Praze. Zemřel v roce 1994 v Bratislavě.