2012

Praha–Prag 1900–1945. Město literatury dvou jazyků a mnoha prostředníků (Literaturstadt zweier Sprachen, vieler Mittler)

12. 7. 2012 – 16. 9. 2012
PNP – Sál Boženy Němcové

Autor: Jozo Džambo
Spolupráce: Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově

Výstava vznikla ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera v Mnichově, který se vedle své literárněvědné a historické činnosti věnuje především pořádání různých akcí v oblasti německo-české kulturní výměny. Výstava ukazuje Prahu 1900–1945 jako město dvou jazyků a mnoha spojnic mezi oběma kulturami, o které se zasloužili různí publicisté, vědci a především překladatelé. Na výstavě jsou blíže představeni někteří z těchto zprostředkovatelských osobností jako Friedrich Adler, Max Brod, Pavel Eisner, Otokar Fischer, Jan Grmela, Jarmila Haasová-Nečasová, Milena Jesenská a Otto Pick.

obrazek