Připravujeme: SETINY – Bohumila Grögerová

17/6/2021 – 31/10/2021
Letohrádek Hvězda

Ve spolupráci s A2, o.p.s.
kurátoři: Hana Nováková
Ladislav Šerý

Bohumila Grögerová s Josefem Hiršalem, 80. léta, © Hana Hamplová Bohumila Grögerová s Josefem Hiršalem, 80. léta, © Hana Hamplová

7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka, překladatelka a experimentátorka Bohumila Grögerová. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („… co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly.

Výstava ve spolupráci s A2, o.p.s.

 A2, o.p.s.A2, o.p.s.