ZKUŠENOST EXILU. OSUDY EXULANTŮ Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU
ZKUŠENOST EXILU. OSUDY EXULANTŮ Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 16/6/2017 – 29/10/2017 Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

„Celá tvůrčí radost je pro mne v živém obcování s živými dušemi. A v Československu jsem pocítil, že toto obcování již dávno se uskutečnilo, a mně zbývá jen pokračovati v něm. Mám velké a blahosklonné posluchačstvo, jehož jsem pozbyl po ztrátě vlasti. Jako pro spisovatele, a tudíž i člověka 

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda
Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda 8/9/2017 – 29/10/2017 Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

Letohrádek Hvězda, renesanční perlu střední Evropy, si nechal podle svého návrhu postavit arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský, místodržící v Českých zemích (1547–1563). Námětem výstavy je sama stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory. 

XV. Trienále českého ex libris
XV. Trienále českého ex libris 7/10/2017 – 5/11/2017 Výstavní síň, Divadlo K. Pippicha, Čs. Partyzánů 6, Chrudim

Výstava trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi a následně reprízována v tuzemsku i v zahraničí. Současně s výstavou bude zahájen sjezd Spolku sběratelů a přátel ex libris. 

Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla
Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla 2/11/2017 – 31/12/2017

Výstava jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století připomínající 410. výročí od  narození a 340 let od úmrtí Václava Hollara. Představena bude kolekce rytin z fondů Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara z Růžokvětu a Arna Sáňky, mezi kterými se nachází široký okruh témat. Například