Pro badatele

Informace pro badatele Literárního archivu PNP 

Informace pro badatele knihovny PNP 

Informace pro badatele uměleckých sbírek PNP


AKTUÁLNĚ

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 bude z technických důvodů uzavřena studovna fondů PNP.


VÝZVA PRO BADATELSKOU VEŘEJNOST 

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 50/2018 s názvem Zánik sterého světa. Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 30. 9. 2017 a rozsahu max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (Word) společně se stručným resumé o 10-20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku Tereze Sudzinové: sudzinova@pamatnik-np.cz.
Anotace zde.