Pro badatele

Informace pro badatele Literárního archivu PNP 

Informace pro badatele knihovny PNP 

Informace pro badatele uměleckých sbírek PNP


STUDOVNA PRAHA
STRAHOVSKÉ NÁDVOŘÍ 1/132
118 38 PRAHA 1

TEL.: +420 220 516 695, LINKA 293
MOBIL: +420 732 633 134
E-MAIL: SEKRETARIAT.LA@PAMATNIK-NP.CZ
STUDOVNA@PAMATNIK-NP.CZ

HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ, STŘEDA 9.00–16.30
ÚTERÝ, ČTVRTEK 9.00–17.30
PÁTEK 9.00–14.30

UPOZORNĚNÍ: PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ZAVŘENO.

 

BADATELNA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE V LITOMĚŘICÍCH
KAMÝCKÁ 2293
412 01 LITOMĚŘICE – PŘEDMĚSTÍ

TEL.: +420 412 552 625
MOBIL: +420 731 448 567
E-MAIL: LITOMERICE@PAMATNIK-NP.CZ

HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ – PÁTEK 9.00–16.00

UPOZORNĚNÍ: VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU MÍST V BADATELNĚ DOPORUČUJEME OHLÁSIT PLÁNOVANOU NÁVŠTĚVU NA VÝŠE UVEDENÉ KONTAKTY PŘEDEM.


VÝZVA PRO BADATELSKOU VEŘEJNOST 

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 50/2018 s názvem Zánik sterého světa. Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 30. 9. 2017 a rozsahu max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (Word) společně se stručným resumé o 10-20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku Tereze Sudzinové: sudzinova@pamatnik-np.cz.
Anotace zde.