Pro badatele

Informace pro badatele Literárního archivu PNP 

Informace pro badatele knihovny PNP 

Informace pro badatele uměleckých sbírek PNP


VÝZVA PRO BADATELSKOU VEŘEJNOST 

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 50/2018 s názvem Zánik sterého světa. Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 30. 9. 2017 a rozsahu max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (Word) společně se stručným resumé o 10-20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku Tereze Sudzinové: sudzinova@pamatnik-np.cz.
Anotace zde.