18. 4. 2018

Symposium: Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin

Ve dnech 24. – 25. dubna 2018 se uskuteční už VI. ročník tradičního mezioborového sympozia, které pořádá Památník národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy PedF UK spolu s Katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Téma aktuálního ročníku, jehož název zní Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin, je dáno letošní významnou událostí. Tou je 150. výročí položení základního kamene k Národnímu divadlu 16. května 1868 a 100. výročí oslavy této velké události na jaře 1918.

Součástí prvního dne sympozia bude workshop přímo v prostorách Národního divadla. Druhý den, který se celý odehraje v sále Boženy Němcové PNP, bude patřit přednáškám divadelníků, literárních historiků a teatrologů, divadelním představením a hudební produkci. Podrobný program konference naleznete zde.

antispam