O nás

Veřejné zakázky

Profil zadavatele na NEN

Profil zadavatele na tendermarket


Veřejná zakázka č. 1 – OPS / 2017

Zadavatel Památník národního písemnictví, IČ: 00023311, postupuje dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, a vyzývá Vás k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

Grafický design výstavy „ZKUŠENOST EXILU. OSUDY EXULANTŮ Z ÚZEMÍ BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU“

Veřejná zakázka a zadání ke stažení zde
Návrh smlouvy se zadavatelem ke stažení zde

Zveřejněno dne 20. 3. 2017