O nás

Veřejné zakázky

Profil zadavatele na NEN

Profil zadavatele na tendermarket


Zadavatel, Památník národního písemnictví vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu č. 2/OPS/2017: Realizace výstavy "Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda". 
Veškeré informace najdete ve Výzvě (ke stažení zde

Přílohy výzvy: 
1. libreto výstavy a seznam exponátů výstavy na vyžádání na emailu: uhlik@pamatnik-np.cz 
2. achitektonický návrh včetně technické specifikace na vyžádaní na emailu: uhlik@pamatnik-np.cz
3. krycí list nabídky ke stažení zde. 
4. reference ke stažení zde. 
5. návrh smlouvy o dílo ke stažení zde. 

Dodavatel dále k podané nabídce doloží dle požadavek zadavatele:
6. kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku
7. čestné prohlášení ke stažení zde.

 

Zveřejněno dne: 20. 6. 2017