Vilma Hubáčková


Ve fondech, spravovaných Oddělením uměleckých sbírek, patří k nejpozoruhodnějším soubor prací Josefa Váchala. Jejich značná část pochází ze sbírky soukromého tiskaře, bibliofila a sběratele umění Josefa Portmana, který byl celoživotním obdivovatelem tohoto svérázného umělce. A zůstal jím i po fatálním názorovém střetu, který znamenal ukončení jejich osobních kontaktů. Váchalova díla se snažil získávat neustále a postupně se mu podařilo nashromáždit zajímavou a rozmanitou kolekci, která zahrnuje kresby, malby a grafiku z umělcova raného i vrcholného tvůrčího období, legendární nábytek vytvořený pro interiér Portmanova domu v Litomyšli, vyřezávané sošky démonů, malovanou keramiku, ale také autorské knihy, bibliofilie a ilustrované manuskripty. Uvedená sbírka uložená v Památníku národního písemnictví dává neustále příležitost k zajímavým osobním objevům. V nedávné době mě zaujal unikátní knižní artefakt Sbírka dosud souborně nevydaných básní a próz Otokara Březiny, který vytvořil Josef Váchal v roce 1920 na Portmanovu objednávku. Básník byl oběma ideově blízký, pro Váchala znamenal silný zdroj inspirace. Prováděl originální kresebné zásahy do různých vydání Březinových knih, z nichž některé získal do své sbírky právě Portman. Jmenovaný unikát představuje jiný případ, je to Váchalův rukopisný přepis Březinových textů vybraných z periodik pro literaturu a umění vydávaných na přelomu 19. a 20. století (např. Vesna, Rozhledy, Moderní revue, Nový život, Přehled). Textová část je doplněna množstvím akvarelových kreseb, které nejsou pouhou ilustrací, ale představují svébytné výtvarné dílo rozvíjející symbolické vyznění básní a ideu próz prostřednictvím vlastní imaginace. Originální manuskript obsahuje 200 přepsaných stran doplněných bohatou výzdobou. Je to výjimečný unikát po stránce literární i vizuální.