2012

Vladimír Holub – The Survival

Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
08.02. 2012 - 07.04. 2012
Úterý - sobota: 11.00 - 18.30

Nadační fond Galerie Smečky a Gallery, s. r. o. ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví si Vás dovolují pozvat na výstavu Vladimír Holub – The Survival.
V Galerii Smečky je představena další velmi důležitá část Holubovy tvorby – koláž. K vidění je téměř 200 jeho koláží, které pocházejí ze sbírek Památníku národního písemnictví. Soubor koláží doplňují objekty, zapůjčené ze sbírek Muzea Jindřichohradecka.
Kurátorka: PhDr. Vilma Hubáčková CSc.

Vladimír Holub (narozen 16. 7. 1912, zemřel 9. 12. 1995) je označovaný jako „poslední surrealista“, „polozapomenutý český modernista“ nebo „zapomenutý autor avantgardy“. Byl talentovaný, vzdělaný a inteligentní autodidakt, který psal originální hravé, humorné literární texty, např. Výpovědi, Aforismy, Metaforismy, Neologismy, Drobné rukopisy, Definice, Věty apod., věnoval se výtvarnému experimentu, kresbě, koláži a objektu.
Ve své tvorbě využil podněty dadaismu, surrealismu i poválečného západoevropského umění.
Jeho dílo je objevováno postupně, přispívají k tomu články v odborném tisku, diplomové práce studentů uměleckých škol, expozice v muzeích a výstavy. K nejvýznamnějším patřila retrospektivní výstava uspořádaná v roce 2002 v Muzeu Wilhelma Lehmbrucka v Duisburgu, která byla zaměřená v souladu s programem muzea hlavně na prezentaci jeho sochařského díla. V roce 2006 v rámci výstavního projektu 100 let – 100 hlav zařadil ředitel téhož muzea Christoph Brockhaus Vladimíra Holuba mezi sto předních světových umělců 20. století.

obrazek