Karel Hlaváček – JSOU OHNĚ MARNY – kresby a rukopisy
Karel Hlaváček – JSOU OHNĚ MARNY – kresby a rukopisy 14/2/2017 – 2/4/2017 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Výstava básníka spjatého s českým symbolismem, zakladatele obce sokolské, patřícího neodmyslitelně k dekadentům Moderní revue, tvůrce reflektujícího tehdejší  umění , vyznavače verlainovské písně, milujícího anticky souměrnou  krásu těla, stejně tak jako maje ve vědomí strašlivě rozpadající se 

Josef Lada v Domě umění v Opavě
Josef Lada v Domě umění v Opavě 15/3/2017 – 7/5/2017 Dům umění v Opavě, Ostrožná 46 746 01, Opava 1

Výstavu Josef Lada pořádá Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Vystavená díla zapůjčila také Galerie středočeského kraje – GASK, Moravská Galerie v Brně, Galerie Zdeněk Sklenář a Galerie výtvarného umění v Ostravě. V letošním roce uplyne 130 let od 

Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“
Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“ 28/4/2017 – 4/6/2017

Osudy tří osobností z řad spisovatelů, kteří byli odsouzeni v tzv. politickém procesu se Zelenou internacionálou na počátku 50. let 20. století, ukáží absurditu doby, mocenský aparát a životy lidí, kteří se nehodili do ideologie KSČ. Památník národního písemnictví je partnerem 

Vojmír Vokolek – Mizející poselství
Vojmír Vokolek – Mizející poselství 27/3/2017 – 4/6/2017 Východočeská galerie v Pardubicích – Dům u Jonáše, Pernštýnské nám. 50, Pardubice

Výstava připomene a s odstupem patnácti let po úmrtí komplexně reflektuje nadčasovost a mnohotvárnost tvorby jedné z nejvýraznějších poválečných regionálních osobností Pardubicka, malíře, sochaře, grafika, ilustrátora a básníka Vojmíra Vokolka (1910 – 2001). Retrospektivní výstava sleduje všechna