„Pojď, milý můj...“ Ilustrace k Písni písní
„Pojď, milý můj...“ Ilustrace k Písni písní 3/10/2016 – 12/3/2017 Galerie Roberta Guttmana, U Staré školy 3, 110 00 Praha

V Galerii Roberta Guttmana (Židovské muzeum v Praze) právě probíhá výstava s názvem „Pojď, milý můj…“ Ilustrace k Písni písní uspořádaná ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Expozice přibližuje historický vývoj starodávného textu i jeho různé způsoby interpretace. Stěžejní část výstavy 

Karel Hlaváček – JSOU OHNĚ MARNY – kresby a rukopisy
Karel Hlaváček – JSOU OHNĚ MARNY – kresby a rukopisy 14/2/2017 – 2/4/2017 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Výstava básníka spjatého s českým symbolismem, zakladatele obce sokolské, patřícího neodmyslitelně k dekadentům Moderní revue, tvůrce reflektujícího tehdejší  umění , vyznavače verlainovské písně, milujícího anticky souměrnou  krásu těla, stejně tak jako maje ve vědomí strašlivě rozpadající se