Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“
Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“ 28/4/2017 – 4/6/2017 Regionální muzeum a galerie v Jičíně. Muzeum hry, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín

Výstava s názvem Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“ přiblíží mašinerii politických procesů, ve které uvázla i řada osobností z Jičínska. Návštěvníci budou moci sledovat osudy tří spisovatelů, kteří byli odsouzeni v tzv. politickém procesu se Zelenou internacionálou na počátku 50. 

Vojmír Vokolek – Mizející poselství
Vojmír Vokolek – Mizející poselství 27/3/2017 – 4/6/2017 Východočeská galerie v Pardubicích – Dům u Jonáše, Pernštýnské nám. 50, Pardubice

Výstava připomene a s odstupem patnácti let po úmrtí komplexně reflektuje nadčasovost a mnohotvárnost tvorby jedné z nejvýraznějších poválečných regionálních osobností Pardubicka, malíře, sochaře, grafika, ilustrátora a básníka Vojmíra Vokolka (1910 – 2001). Retrospektivní výstava sleduje všechna 

Josef Váchal – Kdo kněhoznačky pilně sbírá…
Josef Váchal – Kdo kněhoznačky pilně sbírá… 8/4/2017 – 4/6/2017 Dům u Rytířů, Městská galerie Litomyšl

Osobnosti a tvorbě Josefa Váchala se za poslední léta dostává jistě zaslouženého zájmu. Stále trochu stranou, avšak s jeho dílem neoddělitelně srostlá, stojí družina jeho knižních značek – exlibris – tedy kněhoznaček či, jak je zval nelichotivě sám autor, voplesků. Zhotovoval je zprvu na zakázku 

Lis tří bratří
Lis tří bratří 17/5/2017 – 27/8/2017 Východočeské muzeum v Pardubicích

Výstava o tiskařském a uměleckém rodu Vokolkových. Bratři Vlastimil, Vojmír a Vladimír patřili k české umělecké avantgardě 30. let 20. století. Umělecké rehabilitace se jim po letech zákazů a zapomnění dostává až v posledních letech. V přednáškovém sále muzea připomeneme historii tiskárny, osobnost 

České avantgardní knižní umění. Vloemansova sbírka.
České avantgardní knižní umění. Vloemansova sbírka. 6/4/2017 – 31/8/2017 Buchmuseum der SLUB Dresden, Drážďany

Nizozemský antikvář John Vloemans již od 70. let 20. století vytvářel svou sbírku československých avantgardních publikací z období první republiky. V průběhu let se mu podařilo vytvořit kolekci více než 400 titulů. Stal se tak jedním z obchodníků s nejhlubšími znalostmi o československé avantgardě 

Z Váchalova rodinného alba
Z Váchalova rodinného alba 3/6/2017 – 3/9/2017 Portmoneum – Museum Josefa Váchala, Regionální muzeum v Litomyšli

Josef Váchal velkou část svého života fotografoval. U snímků vidíme jak snahu o uměleckou fotografii, případně o zaznamenání motivu pro budoucí výtvarné dílo, tak pouhé dokumentování určitých osob, míst či situací. Váchal zároveň pracoval s fotografií jako s výtvarným prostředkem, ať se to týkalo