29. 7. 2020

Výzva pro badatelskou veřejnost: sborník č. LA 54/2022 na téma Lumír

Památník národního písemnictví připravuje ve spolupráci s editorem Lukášem Holečkem z Ústavu pro českou literaturu AV ČR nové číslo sborníku Literární archiv č. 54/2022, tentokrát na téma Tradice Lumíru: 1851–1940, a vyzývá zájemce z řad badatelské veřejnosti k zaslání anotace příspěvku.

Když se v roce 1902 Arne Novák ve své stati Třicet let „Lumíra“ zamýšlel nad tím, jak vlastně přistoupit k dějinám tehdy více než třicetiletého vydávání nejdéle vycházejícího českého literárního časopisu, napsal, že „dějiny časopisů nejsou dějinami jednotlivců; jsou to dějiny duchovních a společenských organizací, dějiny malých republik, řízených a zmítaných různými tendencemi a kolísajících mezi rozdílnými útvary státními“. O časopisu Lumír tato slova platí dvojnásob, od dob Mikovcova Lumíru (1851–1863) vycházejícího v období Bachova absolutismu, tento časopis přečkal složité období 90. let, první světovou válku, vznik samostatného Československa, až jeho dlouhou životní pouť ukončila v roce 1940 nacistická okupace.

Prosíme zájemce o zaslání anotace navrženého příspěvku do 31. 10. 2020 redaktorce sborníku Tereze Sudzinové: sudzinova@pamatnik-np.cz. Vybraný text v rozsahu max. 30 normostran společně se stručným resumé a klíčovými slovy v češtině pak posílejte do 30. 9. 2021 na uvedený e-mail.

Více informací o čísle najdete zde

antispam